Felmeddelanden i PaletteArena

Rollen är ej behörig att signera raden
Det här meddelande dyker upp när man försöker signera en faktura och har bockat för Signera-rutan vid en rad som man inte har behörighet att signera. Det ka...
Tors, 14 nov., 2019 at 11:37 AM
Aktiviteten resulterade i ett fel och kunde därför inte genomföras. Kontrollera dina värden och försök igen.
När du ser det här meddelandet betyder det att värdet i något fält inte överensstämmer med reglerna som är satta för bolaget. Stäng meddelandefönstret och l...
Tors, 14 nov., 2019 at 11:38 AM
Ingen roll med tillräckligt hög beloppsbehörighet har signerat fakturan
Meddelandet betyder att fakturan ännu inte har hanterats av någon som har tillräckligt attestbelopp för att signera hela fakturabeloppet. Du behöver lägga t...
Tors, 14 nov., 2019 at 11:39 AM
Konteringen är ej tillåten enligt gällande konteringssamband
Meddelandet kan komma upp om det finns regler uppsatta i systemet gällande vilka konton och objekt som kan användas tillsammans på samma konteringsrad.. Du ...
Tors, 14 nov., 2019 at 11:39 AM
Regelverket för fakturan är ej uppfyllt Följande behörighetsgrupper har kunnat adderas till flödet
Det är möjligt att sätta upp regler i Palette för att säkerställa att en faktura signeras av mer än en användare/person. Användarna som ska hantera fakturan...
Tors, 14 nov., 2019 at 11:40 AM
Objekt av typen XXX saknas för konto NNNN
Det finns regler på alla konton i Palette för om de måste kombineras med objekt. Om det här meddelandet dyker upp måste du kontrollera konteringsförslage...
Tors, 14 nov., 2019 at 11:40 AM
Leverantören finns inte eller kan inte användas
Meddelandet kan ha tre olika orsaker: 1. Leverantören finns inte i PaletteArena. Antingen beror det på att det är en ny leverantör som inte har kom...
Tors, 14 nov., 2019 at 11:41 AM