PaletteArena: Licenser

Hur mycket har vi kvar av vår licens för PaletteArena?
PaletteMaster Du kan se hur mycket ni har förbrukat av er licenserade volym i PaletteMaster. Så här gör du: När du har loggat in i PaletteMaster ka...
Fre, 22 feb., 2019 at 4:17 PM
Aktivera en förändring i licensen
Om ni har beställt en förändring i er befintliga PaletteArena-licens och mottagit en bekräftelse på att licensen har uppdaterats, kommer licensen i ert Pale...
Tis, 26 mar., 2019 at 8:36 AM
Vad gör man om licensrapporteringen inte fungerar? ”Det är mindre än 10 dagar kvar för licensen…”
Logga in i PaletteMaster och klicka på Licence i menyn. Öppna licensen och klicka på "Report licence usage".
Tis, 10 sep., 2019 at 1:48 PM