PaletteInvoice

Faktura hamnar i standardbolaget (fel bolag)
Fakturor hamnar på standardbolaget istället för det bolag de ska gå till För att rätta till detta följ nedan steg 1. Sök upp fakturan i rapporten Vi...
Fre, 8 feb., 2019 at 1:29 PM
Får meddelande "Ingen roll med tillräckligt hög beloppsbehörighet har signerat fakturan" - varför?
För att en faktura ska kunna slutsigneras och sedan gå till definitivbokning i affärssystemet måste följande uppfyllas: Fakturan måste vara konterad till ...
Mån, 11 feb., 2019 at 11:30 AM
Varför får jag meddelande "Fakturan har ändrats av någon annan användare, fakturan behöver laddas om"?
Under den tid som du har arbetat på fakturan, har någon annan också uppdaterat samma faktura. Därför finns det ändringar sparade på fakturan, och när du för...
Mån, 11 feb., 2019 at 11:13 AM
Hur kontrollerar jag i Palette om en period är öppen?
Meddelandet säger att Perioden är stängd i Palettes register. Kontrollera vilken period som fakturan är angiven i. Gå sedan till Administration > Registe...
Mån, 11 feb., 2019 at 12:53 PM
Hur inaktiverar man en roll?
Om en roll har varit aktiv i Palette och har hanterat fakturor går den rollen inte att radera. Istället måste man inaktivera rollen.  Kriterier för att kun...
Mån, 11 feb., 2019 at 1:29 PM
Hur makulerar jag en faktura?
Om en faktura ska tas bort gör man det under Alternativ - Makulera. För att en roll ska kunna makulera en faktura behöver rollen tillhöra en behörighetsgrup...
Mån, 11 feb., 2019 at 2:03 PM
Varför sparas inte fritexten?
Om man inte kan spara fritext betyder det att rollen som användaren är kopplad till inte har tillräckligt med behörighet.  För att tilldela behörighet att ...
Mån, 11 feb., 2019 at 2:09 PM
Varför ser jag inte vissa konton/objekt när jag ska kontera?
Vid kontering av faktura kan rollen kontera på de konton/objekt som rollen har behörighet på.  För att kontrollera behörighet för rollen, gör enligt följan...
Mån, 11 feb., 2019 at 2:27 PM
Hur använder man favoriter?
För respektive roll går det att själv välja ut favoriter bland tilldelade konton och objekt under Min Profil > Favoriter. Observera att det är endast möj...
Mån, 11 feb., 2019 at 3:21 PM
Varför får jag meddelande "Två roller med tillräckligt hög beloppsgräns måste godkänna fakturan! Lägg till ytterligare en roll med tillräcklig beloppsgräns i flödet"?
Detta meddelande visas då ert bolag i Palette är uppsatt med ett maxbelopp som kan signeras av endast en roll. När en fakturas totalbelopp är över detta bel...
Mån, 11 feb., 2019 at 4:00 PM