Fakturaloggen

Varför får jag meddelande "Subquery returned more than 1 value. This is not permitted when the subquery follows =, !=, <, <= , >, >= or when the subquery is used as an expression"?
Felmeddelandet beror på att det är någonting felaktigt med de perioder som ligger upplagda i Palette. Gå till Administration > Register > Perioder...
Tis, 29 jan., 2019 at 3:56 PM
Varför syns inte nya fakturor i fakturaloggen?
Lösningen på detta problem kan variera beroende på er installation. Antingen skannar ni själva eller så har ni en extern skanningsleverantör.  Det första n...
Tis, 29 jan., 2019 at 4:46 PM
Varför har en faktura i fakturaloggen meddelandet "Fler än en leverantör matchar mot inskannat leverantörsnummer"?
Detta beror på att det finns flera leverantörer i ert leverantörsregister i PaletteArena som har samma nummer, förmodligen ett angivet bankgiro eller plusgi...
Tis, 29 jan., 2019 at 4:12 PM
Kan jag lägga till fler sidor till en skannad faktura i fakturaloggen?
Beroende på fakturans filtyp går det bra att lägga till flera sidor till en faktura i fakturaloggen. Det går till exempel att lägga till bilder till fakturo...
Tis, 29 jan., 2019 at 4:33 PM
Varför är Överförd ibockad i fakturaloggen?
Överföringsflaggan markeras med automatik av systemet om: Bolag har hittats och är giltigt Leverantören finns och Flödesförslag kunnat sätta...
Tis, 29 jan., 2019 at 4:58 PM
Meddelande "Summan av fakturaraderna och eventuella extrabelopp får inte avvika från fakturans nettobelopp"
Om du för över en faktura från fakturaloggen och får meddelande "Summan av fakturaraderna och eventuella extrabelopp får inte avvika från fakturans net...
Ons, 6 feb., 2019 at 2:37 PM
Varför hamnar vissa e-fakturor på fel bolag?
Varför hamnar e-fakturorna på standardbolaget? Kontrollera vilket värde som kom in som bolagsID och lägg till som Alias på bolaget.   Utkast till text:  ...
Tors, 7 feb., 2019 at 12:54 PM
Nollfakturor
Vissa företag har rena bokföringsverifikat som hanteras i PaletteInvoice som fakturor, men totalbeloppet är noll. Det finns också företag som skickar faktur...
Tors, 7 feb., 2019 at 1:55 PM
Varför får jag felmeddelandet "Arithmetic operation resulted in an overflow"?
När du får meddelandet "Arithmetic operation resulted in an overflow" i fakturaloggen så beror det på att fakturan uppfyller följande: Flödes...
Tors, 7 feb., 2019 at 3:55 PM
Ny roll kan inte se några fakturor i fakturaloggen.
Om du har skapat en ny roll som har åtkomst till fakturaloggen, men inte ser några fakturor där, så har du förmodligen missat att ge rollen behörighet på nå...
Mån, 25 feb., 2019 at 2:13 PM