Meddelandet betyder att fakturan ännu inte har hanterats av någon som har tillräckligt attestbelopp för att signera hela fakturabeloppet. Du behöver lägga till ytterligare en roll i flödet för att kunna signera fakturan.