En säkerhetsincident kräver snabb hantering enligt Palette Softwares, och troligen din egen organisations, riktlinjer för informationssäkerhet. För att säkerställa att ett ärende hanteras enligt riktlinjerna är det viktigt att ärendet registreras som en säkerhetsincident.


När du registrerar ett ärende i Palette Softwares supportportal väljer du en Typ. För rapportering av en säkerhetsincident väljer du Säkerhetsincident. I nästa steg väljer du typ av säkerhetsincident; Personuppgiftsincident eller Säkerhetsintrång. Om ditt ärende gäller en personuppgiftsincident får du sedan ange om incidenten gäller sekretess, integritet eller tillgänglighet. Du får sedan ange ungefär hur många personer som i så fall är påverkade.


Du kommer precis som på alla ärenden kunna ange en prioritet på ärendet. Oavsett prioritet påbörjas hantering av säkerhetsincidenter inom 24 timmar. För prioriteter med kortare SLA-tid än så kommer den vanliga SLA-tiden att gälla.