Palette Softwares supportportal är till för systemadministratörer, IT-personal och partners. Om du är användare av PaletteArena, men inte administratör, gör du bäst i att kontakta din systemadministratör.Kund:


För att få inloggning till Palettes supportportal måste du vara behörig både enligt din egen organisation och enligt Palette Software. Be en kollega som redan har en användare till supportportalen att registrera ett beställningsärende på en inloggning till dig?


Finns det ingen kvar på ditt företag som har inloggning till Palettes supportportal? Så kan det bli ibland. Kontakta ditt lokala Palette-kontor för vidare hjälp. Kontaktinformation till alla våra kontor finns här.


Partner:


Våra partners får tillgång till supportportalen efter att ha genomgått Palette Academy, eller motsvarande utbildning i PaletteArena. Kontakta din lokala partneransvariga för mer information.