Om ni har beställt en förändring i er befintliga PaletteArena-licens och mottagit en bekräftelse på att licensen har uppdaterats, kommer licensen i ert PaletteArena att uppdateras automatiskt när licensrapporteringen kör. För de flesta av våra kunder sker detta vid varje månadsskifte, men det kan även ske varje kvartal eller vid årsskiftet.


Om du inte vill vänta på att licensrapporteringen ska köra så kan du manuellt uppdatera licensen i PaletteMaster. Det körs ingen licensrapportering för testlicenser, så om förändringen gäller en testlicens måste uppdateringen alltid göras manuellt. Gör enligt följande:


  1. Logga in i PaletteMaster och klicka på fliken Licence.
  2. Klicka på licensen som har uppdaterats.
  3. Klicka på knappen Replace. Du kommer att se att licensinformationen nedanför uppdateras på en gång.