Om du har skapat en ny roll som har åtkomst till fakturaloggen, men inte ser några fakturor där, så har du förmodligen missat att ge rollen behörighet på något bolag.