PaletteMaster


Du kan se hur mycket ni har förbrukat av er licenserade volym i PaletteMaster. Så här gör du:


  1. När du har loggat in i PaletteMaster kan du börja med att kontrollera vad licensen heter för den aktuella miljön, under Environment. (Om ni har fler än en miljö så kan de antingen använda olika licenser, eller dela på samma licens.)
  2. Gå till fliken Licence och klicka på licensen du vill kontrollera. Här kan du se vilket datum licensen går ut, vilka moduler ni har samt licenserad volym för respektive modul.
  3. Klicka på Licence Report-knappen för att se hur mycket ni har förbrukat av er licens. Räknaren ställs om vid årsskiftet.PaletteArena


Du kan inte kontrollera statusen på er licens i PaletteArena, men om du vill kontrollera hur många fakturor/rekvisitioner/utlägg/budgetar ni haft under året så kan du använda rapporten Dokument per månad. Den rapporten hittar du under Rapporter > Administration > Dokument per månad. Du kan jämföra antal dokument med tidigare år, samt välja om du vill se fördelning per bolag eller förbrukning för alla bolag. Om er licens används för flera miljöer så måste du kontrollera samtliga miljöer för att få en komplett bild av förbrukningen.