Om detta problem uppstår så beror det oftast på att en användare har använd funktionen "Skicka för info" med fler än en mottagare och stavat fel på en av e-postadresserna. Det kan även hända för påminnelser, om det är fler än en användare på en roll och någon av dem har en felaktig e-postadress i PaletteArena.


När ett mail inte kan skickas till någon mottagare så försöker systemet skicka mailet om och om igen. De e-postadresser som är korrekta får då mailet varje gång systemet skickar det. Det går inte att rätta till e-postadressen på mailet manuellt. Mailet måste tas bort i PaletteMaster.


Så här gör du för att ta bort mailet:


  1. Logga in i PaletteMaster.
  2. Gå till Message queue. Sök med kriteriet Will be sent i fältet Status och skriv in den korrekta e-postadressen som får alla mail i fältet Email to alternativt Email cc, om det första inte ger något resultat. Använd asterixer på båda sidor om e-postadressen. Klicka på Search.
  3. Förhoppningsvis ger sökningen endast en träff och för att ta bort den posten klickar du på Remove. Om mailet är en påminnelse så bör du även kontrollera användarna på den aktuella rollen, så att alla har korrekta e-postadresser.