I Palette är det möjligt med åtkomst till olika funktioner och funktionalitet genom att använda sig av snabbkommandon. Nedan följer en uppräkning av de snabbkommandon som kan användas i standard. 

Snabbkommandon finns definierade i tabellen Template i Palettes databas. Detta innebär att det kan förändras om så önskas. 

Snabbkommandot som gäller för en knapp visas när man för musen över knappen. 
Generellt för samtliga bilder Knapp 
Snabbkommando 
Första post 
Alt+ctrl+i 
Föregående post 
Alt+j 
Nästa 
Alt+k 
Sista post 
Alt+l 
Spara 
Ctrl+alt+q 
Föregående nivå 
Alt+q 
Sök 
Enter 
Lägg till 
Alt+w 
Rensa 
Alt+x 
Ny 
Alt+n 
Okänd 
Alt+o 
Flöde 
Alt+u 
Signera 
Ctrl+alt+k 
Aktivera rader i en lista, t.ex. en konteringsrad i konteringsbilden, eller faktura i fakturaloggslistan 
Tryck Alt+1 för att aktivera första raden. Alt+2 för att aktivera andra raden osv. Gäller endast siffrorna i övre tangentraden. 


Specifikt för vissa bilder Bild 
Knapp/Funktion 
Snabbkommando 
Fakturalogg 
Överför 
Ctrl+alt+t 
Fakturalogg detaljbild 
Lägg till bild 
Alt+w 
Artikel 
Lägg till bild 
Alt+x 
Konteringsbild 
Moms 
Alt+m 
Konteringsbild 
Spara konteringsrad 
Enter 
Konteringsbild 
Lägg till konteringsrad 
Enter 
Konteringsbild 
Konteringshistorik 
Alt+Ctrl+h