I Administration – Register –Konto kan du ange standardobjekt för kontot.

Detta bör dock om möjligt ställas in i ekonomisystemet och med integrationen gå över till Palette.


De objekt som anges som standardobjekt för kontot under Använd objekt av typen kommer att med automatik ges som förslag vidkontering med kontot. Dock går detta att ändra vid konteringstillfället. 


Du bör även se till att standardobjekt inställningarna överensstämmer med Använd objekt av typen inställningarna. Se nedan exempel. Objekt av typen KST skall Alltid anges och standardobjekt som kommer föreslås vid kontering är KST 10.