Det finns ett jobb i PaletteMaster som kontrollerar när en användare har lagts till som tillfällig användare på en roll. 

Jobbet går oftast en gång om dagen, men kan ställas in att gå oftare. 

När jobbet gått kommer Användare tillagd att sättas till Ja.

Om Fr.o.m-datumet ligger längre fram i tiden kommer användaren att läggas till när jobbet går den dagen.