"Invoiceimage is missing" - Detta felmeddelande dyker upp om fakturainläsningen har hakat upp sig och jobbet försöker läsa in samma faktura igen. När en faktura läses in till Palette så flyttas bildfilerna till en annan mapp, därav uppkommer detta felmeddelande "Invoiceimage is missing" om samma faktura försöker läsas in igen. 


Det ni själva kan göra om ni ser detta felmeddelande i eventloggen i PaletteMaster eller i Rapporter - Faktura- Visa Fångade Fakturor, är att kontrollera att fakturorna redan är inlästa i Palette ( Rapporter - Faktura - Visa faktura), och därefter kan ni via Rapporter - Faktura - Visa Fångade Fakturor ta bort dubblettposterna med felmeddelandet genom att trycka på det röda krysset längst till höger på respektive post.