Att kunna ändra ett flöde på en faktura är behörighetsstyrt och styrs genom inställningar i behörighetsgrupper i Palette.

Funktionaliteten att kunna ändra en fakturas flöde styrs av parametern Hantering av en fakturas flöde i Administration >Generellt >Behörighetsgrupper som sedan knyts till den aktuella rollen.

Det går att välja mellan olika nivåer av behörighet:

0-Titta

1-Lägga till

2-Radera.

Denna behörighet slår också igenom i rapporterna och ger roller med rätt att radera i flödet även rätt att byta ut roller i ett aktivt flöde i alla rapporter där man kommer ända ner till detaljbilden.

För att tilldela roller behörighetsgrupper, gå till Administration > Generellt > Roller. Sök fram rollen och bocka för aktuell behörighetsgrupp. Klicka sedan på Spara