Detta meddelande visas då ert bolag i Palette är uppsatt med ett maxbelopp som kan signeras av endast en roll. När en fakturas totalbelopp är över detta belopp krävs det att två roller med tillräckligt attestbelopp signerar fakturas totala belopp.

Inställningen för ert bolag hittar ni under Administration > Register > Bolag. Klicka på det bolag fakturan tillhör. Under rubriken Ekonomimodell finns parametern Maxbelopp för signering av en roll.