För respektive roll går det att själv välja ut favoriter bland tilldelade konton och objekt under Min Profil > Favoriter.
Observera att det är endast möjligt att välja bland de konton och objekt som rollen har behörighet på.
Syftet med favoriter är att minska antalet poster som visas i listorna för konton och objekt vid kontering i konteringsbilden i Mina fakturor. Om man har behörighet på väldigt många konton och objekt är det både svårare att hitta det man söker och det är dessutom prestandamässigt klokt att lägga upp favoriter i detta fall. Det går alltid att välja de konton och objekt som inte har lagts upp som favoriter ändå.
För att lägga till Favoriter, gör enligt nedan steg:
1. Gå till Min Profil > Favoriter. Du ska då vara på denna sida:
 
2. Välj vilket register du vill skapa favoriter för och klicka på Sök.
3. Konton som visas i Ej valda är de konton din roll har behörighet på. För att endast visa vissa av dessa konton i rullistan vid kontering, flytta över dessa konton till Valda kolumnen genom att markera dem och klicka på pilen.
4. Spara.
Har du inte valet Favoriter under Min Profil så har du inte behörighet att själv administrera din rolls favoriter. Då behöver du kontakta din administratör som kan skapa dina favoriter under Administration > Generellt > Roll: