Om en roll har varit aktiv i Palette och har hanterat fakturor går den rollen inte att radera. Istället måste man inaktivera rollen. 

Kriterier för att kunna inaktivera en roll:

  • Aktiva fakturor får inte finnas på rollen. För att kontrollera detta kan man använda rapporten Fakturor Flödesstatus som finns under Rapporter > Faktura > Fakturor Flödesstatus.
    Samtliga fakturor som ligger i kolumnerna På väg, För behandling samt Under utredning behöver ses över och rollen plockas bort från fakturans flöde. För att komma till fakturorna klickar man på siffran i kolumnen. 

  • Att rollen inte ligger som rolladministratör eller rollbevakare på annan roll.
  • Rollen får inte finnas med i flödesförslag.