Meddelandet säger att Perioden är stängd i Palettes register. Kontrollera vilken period som fakturan är angiven i. Gå sedan till Administration > Register > Period och sök fram perioden.I kolumnen Stängd står det antingen Ja eller Nej. 

För att öppna en stängd period behöver du veta om er integration mellan ert affärssystem och Palette överför perioder. Om integrationen stödjer denna funktionalitet är det i affärssystemet du behöver ändra perioden från stängd till öppen. Om ni administrerar era perioder enbart i Palette klickar du på vald period och bockar ur vid parameter Stängd.


Glöm inte att spara. Nu ska det gå bra att överföra fakturan.