Om du ska inaktiverar en användare så får den inte vara med i en aktiv roll. Du måste först inaktivera rollen. Rollen får inte var med i något aktivt flödesförslag utan måste då först bytas ut eller så måste flödesförslaget tas bort. Du kan heller inte inaktivera en roll som är rollövervakare för en annan roll.

  

  1. Se till att rollen inte är med i något flödesförslag 
  2. Inaktivera rollen 
  3. Inaktivera användaren

 


Om du lägger till/byter ut användare i en roll så tänk på att hen kommer att se rollens historik, dvs alla fakturor som rollen hanterat.