Om du ska inaktiverar en användare så får den inte vara med i en aktiv roll. Du måste först inaktivera rollen. Rollen får inte var med i något aktivt flödesförslag utan måste då först bytas ut eller så måste flödesförslaget tas bort.

  

  1. Se till att rollen inte är med i något flödesförslag 
  2. Inaktivera rollen 
  3. Inaktivera användaren

 


Om du lägger till/byter ut användare i en roll så tänk på att hen kommer att se rollens historik, dvs alla fakturor som rollen hanterat.