Det finns som standard en begränsning på 8MB för bifogade filer i Palette. Detta gäller för alla typer av bifogade filer, till exempel avtal, fakturabilder och bilagor till fritext.


Om ni ofta får problem med att filer är för stora för att bifogas så finns möjligheten att justera detta i webconfig-filen. Registrera ett ärende om ni vill ha mer info om hur detta görs. Tänk på att om maxstorleken ökas kan det påverka prestandan i Palette, så att det tar längre tid att ladda fakturorna, samt att det naturligtvis kräver mer plats på servern. 


Om detta inte är ett stort problem för er rekommenderar vi att ni delar upp stora filer när de förekommer, så att de kan laddas upp till Palette.