När du får meddelandet "Arithmetic operation resulted in an overflow" i fakturaloggen så beror det på att fakturan uppfyller följande:


  • Flödesförslaget på fakturan har rutan Chefsroll ibockad
  • Det finns ingen roll i flödesförslaget som har tillräckligt generellt attestbelopp för att slutsignera fakturan
  • Det finns ingen chefsroll angiven på någon roll i kedjan som bygger upp flödet som har tillräckligt attestbelopp för att slutsignera fakturan


Om du får upp det här meddelandet i fakturaloggen så behöver du ta en titt på flödesförslaget. Gå igenom rollerna i flödet och se till att det finns chefsroller satta på varje roll, och att minst en roll i kedjan har ett tillräckligt stort generellt attestbelopp för att slutsignera fakturan i fråga.


Om du är osäker på hur Chefsroll-funktionen fungerar så rekommenderar vi att läser lite om den i användarhandledningen.