Vissa företag har rena bokföringsverifikat som hanteras i PaletteInvoice som fakturor, men totalbeloppet är noll. Det finns också företag som skickar fakturor för demoprodukter/tjänster där priset är 0kr. Många affärssystem har problem att hantera fakturabokningar där totalbeloppet är noll. Eftersom PaletteInvoice inte har några problem med att hantera nollfakturor finns det ingen automatisk kontroll som fångar upp dem. Hos många externa skanningsleverantörer kan en kontroll om detta ska tillåtas eller inte läggas till i skanningsprofilen. Istället för att skanna en nollfaktura returneras den då till kunden.


Om nollfakturor inte ska få förekomma i PaletteInvoice, men det inte kan förhindras vid skanning, är vårt förslag att man gör ett urval i fakturaloggen som söker fram dessa och spara urvalet. Använd urvalet dagligen efter fakturaimport och radera fakturorna innan de går ut i flödet. Önskas en automatisk kontroll kan det lösas genom en kundanpassning. Registrera i så fall ett ärende hos oss och be om ett lösningsförslag och estimat.