Varför hamnar e-fakturorna på standardbolaget? Kontrollera vilket värde som kom in som bolagsID och lägg till som Alias på bolaget.

 

Utkast till text:

 

När en faktura kommer in från skanningen så är den märkt med det bolagsid som bolaget har i Palette, vilket gör att den hamnar i rätt bolag direkt. Era leverantörer som skickar e-fakturor har ju ingen koll på bolagsid i Palette, så därför måste något annat värde användas för att matcha fakturan mot rätt bolag. Vanligtvis brukar det vara organisationsnummer eller IBAN som används.

 

För att Palette ska kunna matcha e-fakturan mot rätt bolag måste då det värde som används som bolagsid på e-fakturan läggas till som Alias på bolaget i Palette. Om värdet som ligger som bolagsid på fakturan varken är ett bolagsid i Palette eller finns som Alias på ett bolag så kommer fakturan att hamna på standardbolaget.

 

Man ser vilket värde som kommit in som bolagsid på fakturan genom att titta på den text som är under eller bredvid fältet med bolagsnummer på fakturan i fakturaloggen.

 

För att lägga till ett alias på ett bolag går man in under Administration > Register >Bolag. Klicka på bolaget och klicka sedan på knappen Alias. Fyll i värdet som angetts som bolagsid på fakturan i fältet Alias och klicka på Lägg till. Nästa gång en faktura kommer med det värdet som bolagsid så kommer den att kopplas mot rätt bolag.