Om du för över en faktura från fakturaloggen och får meddelande "Summan av fakturaraderna och eventuella extrabelopp får inte avvika från fakturans nettobelopp" betyder det att fakturaradernas totala belopp inte stämmer överens med fakturans totala nettobelopp. Detta kan ske när leverantören skickar eventuella avgifter, som frakt, och som inte importeras i Palette. Då skiljer sig fakturans totala nettobelopp med fakturaradernas totala belopp.


Om ni inte använder ordermatchning på radnivå, eller om det är fakturans totala nettobelopp som är intressant så kan denna validering stängas av via en parameter på bolaget.


  1.  Gå till Administration -> Register -> Bolag och välj bolag.
  2.  Under sektionen Fakturalogg finns en parameter som heter Överföra fakturor där summan av raderna ej stämmer överens med huvudets nettobelopp.
  3.  Välj Alla fakturor. Det här betyder att ni nu kan föra över fakturor även om fakturans totala nettobelopp inte stämmer överens med fakturaradernas totala belopp.