Överföringsflaggan markeras med automatik av systemet om:


  • Bolag har hittats och är giltigt
  • Leverantören finns


och


  • Flödesförslag kunnat sättas från annat än Standard flödesförslag i Administration > Register > Bolag.


eller


  • Konteringsförslag eller konto från fakturan eller konto från inlästa rader har kunnat sättas