Detta beror på att det finns flera leverantörer i ert leverantörsregister i PaletteArena som har samma nummer, förmodligen ett angivet bankgiro eller plusgiro.


Genom att klicka på Leverantör kan man söka på det skannade leverantörsnumret och se vilka leverantörer som har detta nummer. Här kan man också välja rätt leverantör för den aktuella fakturan.