Om ni upplever problem med Kerberos SSO och önskar få hjälp från Palette med felsökning behöver vi viss information från er inför felsökningen. Fyll i formuläret Kerberos Trouble Shooting Questionaire och bifoga det i ett supportärende. Formuläret måste fyllas i på engelska.