Det finns möjlighet att anropa en faktura i PaletteArena från ett externt system, till exempel ett ekonomisystem. Detta görs via en URL enligt följande uppbyggnad:


http://[iisserver]/[environment]/ShowInvoice.aspx?invoiceseries=[invoiceseries]&invoiceno=[invoiceno]


Exempel:

http://webserver/Palette/Showinvoice.aspx?invoiceseries=SLF10&invoiceno=99


Det finns tre alternativ för autentiseringa för åtkomst från externt system via denna länk.


1: Användaren kommer till inloggningssidan och måste logga in, och sedan kommer användaren automatiskt till Rapporter och fakturan visas. Man får då samma säkerhet som inne i applikationen.

2: Trusted Login används. Samma som alternativ 1, men inloggningen görs automatiskt med hjälp av single sign-on.

3: Sätter upp en specifik användare som loggas in automatiskt och fakturan visas. Användare och roll skapas i PaletteArena. Resten konfigureras i PaletteMaster, under Environment.