Sedan Adobe släppte en uppdatering av Adobe Reader i mitten på januari 2017 har  många haft problem med visning av PDF-filer i Palette. Problemen uppstår främst om man använder Internet Explorer som webbläsare och yttrar sig på så sätt att bilder inte visas, samt att det ibland inte går att signera sina fakturor och man får ett meddelande om att Adobe Reader har kraschat.


Det finns  vissa inställningar man kan göra i webbläsaren samt i Adobe Reader för  att avhjälpa problemen. Vi har sammanställt en instruktion för att  hjälpa våra kunder hitta de inställningar som behöver göras som finns att ladda ner här nedanför. Om du är  osäker på hur du bär dig åt ber vi dig sätta instruktionen i händerna på er IT-avdelning.


Problemen med PDF-visningen i Internet Explorer är inte ett fel i PaletteArena, så vi kan därför inte göra mer än att försöka hjälpa våra kunder hitta ett sätt att ställa in programmen så att de fungerar tillsammans med PaletteArena.