Lösningen på detta problem kan variera beroende på er installation. Antingen skannar ni själva eller så har ni en extern skanningsleverantör. 

Det första ni kan kontrollera är att ni inte har något värde angivet när ni söker i fakturaloggen. Det kan hända att ett sparat värde ligger kvar och när du söker så visas ingenting. Klicka därför på Rensa innan du klickar på Sök.Om detta inte hjälper, logga in i PaletteMaster för att se om jobbet som läser in fakturor till fakturaloggen har körts enlig schema. Klicka på Maintenace Service när du loggat in i PaletteMaster. Om du inte har åtkomst till PaletteMaster, kontakta Palettes support. 


Inläsningsjobbet i PaletteMaster kan se olika ut beroende på installation. När du hittat ert jobb, kontrollera vad som står i kolumnen Last Run. Om datumet är ett gammalt är det en indikation på att er Palette Maintenance Service inte är igång. Kontakta då er IT-avdelning eller IT-partner och be dem att starta igång tjänsten. Tjänsten är en Windows tjänst som ligger på er applikationsserver alternativt SQL-server. 


Om ni har en extern skanningsleverantör är det möjlighet att fakturorna inte har levererats alls eller levererats i tid. Jobbet i PaletteMaster är ofta uppsatt att gå ett par gånger under morgonen och det kan hända att den externa skanningsleverantören inte har levererat fakturorna innan jobbet gått för sista gången. Kontakta därför dem och be dem återkomma med svar på när fakturorna levererats. Testa även att köra jobbet i PaletteMaster genom att klicka på Run