Felmeddelandet beror på att det är någonting felaktigt med de perioder som ligger upplagda i Palette.


Gå till Administration > Register > Perioder och sök fram era perioder. Här bör ni hitta någon  period som är felaktig, t.ex. någon period som överlappar någon annan period.