Laskua ei voi Palettessa poistaa muuten kuin laskulokilla. Aktiivisen laskun voi peruuttaa.

Peruuttaaksesi laskun, mevne ylävalikossa Vaihtoehdot-->Peruuta.

Laskun voi peruuttaa vain rooli, jolla käyttöoikeus peruutukseen on riittävä. Käyttöoikeusryhmällä tulee olla lasku-moduulissa taso 3.


To delete an invoice, go to Options > Delete. To be able to delete an invoice, the role must belong to a permission group with level 3 - Delete in parameter Invoice product - process supplier invoices.Jos teillä on käytössä laskun esikirjaus, lasku peruuntuu myös ERPissä, kun liittymän ajo seuraavan kerran tapahtuu. Jos teillä ei ole käytössä esikirjausta, lasku peruuntuu vain Palettessa ja jos lasku on ehditty siirtää ERPiin, tulee se erikseen peruuttaa myös ERPissä.

Vain Palettessa olevat aktiiviset laskut on mahdollista peruuttaa.

Peruutetut laskut voit tarkistaa Raportit-->Näytä lasku ja vailtsemalla tilaksi Peruutettu.