Laskua ei voi lähettää eteenpäin, jos kaikkia laskun tiliöintirivejä ei ole allekirjoitettu.


Ylläpidon alta löytyy asetus "Tiliöintirivin allekirjoitusta koskeva sääntö" kohdasta Ylläpito-->Rekisteri-->Yhtiö, johon on määritetty millä tasolla tarkistus tehdään tiliöidessä.


Riippuen käytössä olevasta asetuksesta, tarkista onko laskun kaikki tiliöintirivit allekirjoitettu. Kaikilla riveillä tulee olla Allekirjoitettu- kohdassa täppä.
Jos yhtiön takana on asetettu Riittävä valtuutussumma tiliöintirivin allekirjoitusta koskevaksi säännöksi, täytyy tällöin roolilla olla asetettu tarpeeksi suuri valtuutussumma laskun hyväksymiseksi. 


Jos tätä parametriä ei ole käytetty, valtuutus tehdään vain tiliöintiriveittäin ja useat eri käyttäjät voivat allekirjoittaa laskussa olevat erisummaiset rivit. Laskun voi silloin lähettää lopputarkastukseen joutumatta siirtämään laskua roolille, jolla riittää valtuutussumma laskun kokonaissumman allekirjoittamiseen.


Jos teidän roolin oikeuksia täytyy muokata, tehdään se ylläpidon alla joko Ylläpito-->Yleistä-->Rooli tai Ylläpito-->Yleistä-->Käyttöoikeudet