Jos laskulokilla saat herjan "Arithmetic operation resulted in an overflow", johtuu error joistain seuraavista syistä:


  • Työnkulkuehdotuksessa ei ole asetettu Päällikkö-roolia
  • Työnkulussa olevalla roolilla ei ole riittävän suurta valtuutussummarajaa laskun allekirjoittamiseksi.
  • Työnkulussa olevalla päällikkö-roolilla ei ole riittävän suurta valtuutussummarajaa asetettuna laskun allekirjoittamiseksi.


Kun saat tämän herjan laskulokilla, tulee sinun tarkistaa työnkulkuehdotus. Tarkista roolit ja varmista, että näille rooleille on asetettu päälliköt ja että ainakin yhdellä roolilla on yleinen valtuutussumma on tarpeeksi korkea kyseessäolevan laskun hyväksymiseksi.


Jos et ole varma kuin Päällikkö-roolin funktio toimii, suosittelemme lukemaan lisää käyttöoppaasta.